ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ПРАВОВИХ НАУК В УКРАЇНІ

  Наталя Іваненко (Костянтинівка, Україна) |    Завантажити статтю

Починаючи розкриття теми цієї статті, неможливо обійти увагою відомого науковця-правознавця Колбасова (Олега Степановича) та його заповіт, якого він залишив наступним поколінням своїх колег – екологічне право покликане відіграти важливу історичну роль та стати противагою для інших правових категорій, оскільки вказана категорія правових норм перебуває насторожі майнового достатку та поєднаних з ним владних повноважень.