СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ ДЛЯ МСП

  Алла Шаповалова (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Вітчизняні малі і середні підприємства відіграють важливу роль у розвитку національної економіки, стимулюючи збільшення обсягів виробництва, насичуючи ринок різноманітними товарами та послугами, забезпечуючи робочі місця. Місце малих і середніх підприємств в секторі підприємництва у 2014-2018 роках наведено у табл. 1. Отже, переважна більшість вітчизняних підприємств в секторі підприємництва (99,9 відсотків) – це малі і середні підприємства (далі – МСП). Кількість зайнятих осіб у сфері середнього та малого підприємництва перевищує 70% всіх зайнятих осіб, на долю МСП припадає більше 60% загального обсягу реалізованої продукції.