ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

  Адріана Бурда (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

В умовах сучасних реалій розвитку економіки управління інноваційним потенціалом підприємства розглядається як основний критерій раціонального використання обмежених ресурсів та результативної діяльності суб’єкта господарювання. Проте, не завжди підприємства із схожим рівнем розвитку потенціалу досягають однакових результатів діяльності. Це пояснюється відмінністю у визначенні чіткості поставлених орієнтаційних цілей розвитку виробничої системи через вибір ефективної системи управління інноваційним потенціалом. Процес управління в теперішніх умовах займає вагоме місце завдяки забезпечення ефективних інтеграційних процесів на виробничому підприємстві.