КЛАСИФІКАЦІЯ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

  Анна Шангіна, Ліна Леонтьєва (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Залежно від сфери, в якій виникають ті чи інші аграрні правовідносини, вони можуть бути поділені на дві великі групи: внутрішні (внутрішньо-господарські) і зовнішні (зовнішньо-господарські). Цим відносинам притаманний свій зміст, характер нормативних актів, які їх регулюють, принципи, а також методи їх регулювання.