РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА МУЗИЧНИЙ ТВІР

  Байрачна Карина Олександріна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Наразі в Україні існує ціла низка проблем щодо захисту авторського права та суміжних прав. Серед яких, зокрема, такі, як неефективна та непрозора система збору роялті, використання неліцензійного програмного забезпечення, високий рівень інтернет-піратства тощо.