МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ КЛАПАННОГО ВУЗЛА ГАЗОМОТОКОМПРЕСОРА

  Богдан Копей, Володимир Байко (Івано-Франківськ, Україна)  |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. На даний момент в Україні обладнання, яке використовують в нафтогазовій сфері, застаріле. Воно потребує не простого вдосконалення, а повної заміни застарілого обладнання, яке дісталося в спадок від СРСР. За допомогою сучасних технологій, які доступні на ринку, а саме 3D моделювання, нами створено конструкцію клапана і досліджено його поведінку. За допомогою програми SolidWorks доступні можливості з вдосконалення будь-якого обладнання. Дана програма активно використовується закордонними підприємствами для дослідження та проектування.