ВІДМІННОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ

  Чужикова Валерія Владиславівна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Судова психіатрія є прикладною галуззю медичної науки – психіатрії. Психіатрична наука в цілому й кожна з її галузей досліджують закономірності виникнення, розвитку й можливого результату групи хвороб, що супроводжуються порушеннями психіки. Ці хвороби йменуються психічними розладами.