ПІДСТАВИ НАСТАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ

  Перунова О.М., Степаненко О.О. (Харків,Україна) |    Завантажити статтю

Тема підстав господарсько-правової відповідальності недостатньо висвітлено вітчизняною наукою. Це пов’язано з довгими роками невизнання господарської відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності. Зміни відбулися лише з набранням у 2004 р. чинності Господарським кодексом України, де і було вперше на законодавчому рівні закріплено господарську відповідальність та, зокрема, підстави її настання. Недосконалість цієї норми зумовила численні наукові пошуки у цій проблематиці. Зокрема, постали такі проблемні питання: відсутність законодавчо закріпленого терміна господарського правопорушення та його складу; відсутність вичерпного переліку підстав господарської відповідальності тощо. Зазначені питання ми розглянемо у статті.