КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І її СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

  Перунова О.М., Степаненко О.О. (Харків,Україна) |    Завантажити статтю

Термін «комерційна таємниця»недостатньо висвітлений вітчизняною наукою, оскільки науковці розробляютьрізноманітні підходи до його визначення і сприйняття. Питання визначення цього поняття зумовлена різними галузями правової науки, де це поняття досліджується, а її витоки зумовлені неоднознач­ним сприйняттям цивільних правовідносин.