ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

  Перунова О.М., Бондар Л.О. (Харків,Україна) |    Завантажити статтю

Однією з фундаментальних інститутів права та значимою економічною категорією є право власності. Як зазначає цивільне законодавство, поняттям права власності у загальному трактуванні слід розуміти право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.