Віра Виноградова (Біла Церква, Україна)

  Віра Виноградова (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

В умовах сьогодення гостро постали перед людством екологічні проблеми: забруднення ґрунтів, повітря, водойм токсичними відходами, вимирання десятків видів рослин та тварин, розширення озонової діри, танення льодовиків, збереження генофонду та ін. Головною причиною усіх негараздів природи була і є людина. Не усвідомлюючи свого місця у навколишньому природному середовищі, вона шкодить насамперед собі, своїм нащадкам.