ЗНАЧЕННЯ ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО МЕТОДУ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ПОШУКІВ ВУГЛЕВОДНІВ

  Вікторія Волик (Полтава, Україна) |    Завантажити статтю

Роль води в розвитку планети має велике значення. Ще В.І. Вернадський вважав воду всюдисущим геологічним фактором, стверджуючи, що в земній корі її роль була незамінною, на протязі майже всього, геологічного часу. Вона приймає участь в окислювально-відновлювальних процесах гідролізу, вилуговуванні, диференціації і транспортуванні різноманітних речовин та має значний вплив на клімат, безпосереднім чином впливає на структуру зовнішньої оболонки земної кори.