Методика формування й розвитку читацьких інтересів студентів на заняттях української літератури

  Вікторія Ольховська (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

Проблема читання нині дуже актуальна, адже інтерес до читання надто знизився не лише в Україні, а й у всьому світі. Причинами цього явища є те, що книгу замінив телевізор, комп`ютер, інтернет. Саме їм молодь присвячує більшу частину свого часу, а не книзі. Тому формування і розвиток читацьких інтересів студентів є одним із важливих завдань, що стоять перед викладачем літератури. Виміром якості освіти нині має стати вміння учитися. Стосовно літератури – це читацькі вміння: налогодження діалогу автор – текст – читач, проникнення в художню структуру твору, здатність сформувати власне ставлення до прочитаного й поділитися ним з іншими, за потреби відстояти свою думку тощо. Зрозуміло, що без застосування активних та інтерактивних технологій цього не досягнути. По-перше, тому що виробити такі вміння можна тільки за активної позизіції студента стосовно виученого матеріалу, а по-друге, найвищий відсоток застосування досягається саме в процесі взаємонавчання.