ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ. ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

  Ольга Комар (Умань, Україна)  |    Завантажити статтю

По-перше нам потрібно дізнатися, що ж таке «комунікативність». Комунікативність ‑ це щось на кшталт процесу навчання процесу комунікації. У той же час, комунікативність «не зводиться лише до встановлення за допомогою мови соціальних контактів, це залучення особистості до духовних цінностей інших культур». По-друге, комунікативний підхід спрямований не лише на формування в учнів смислового сприйняття і розуміння іноземної мови, але і на використання вивченого мовного матеріалу для побудови висловлювань.