ВИХОВАННЯ ДУХОВНО БАГАТОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРИ

  Єлизавета Колесник (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

Мета літературної освіти на сучасному етапі залучення студентів до найкращих літературно - мистецьких надбань людства, які є важливим чинником формування духовного світу особистості через розвиток інтересу до художнього слова.