ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

  Ірина Коваль (Житомир, Україна) |    Завантажити статтю

Фразеологізм виступає гендерних репрезентантом і цивілізаційно-культурним феноменом. Гендер, виступаючи продуктом культури і соціальних відносин, актуалізується в різних контекстах комунікації і представлений на всіх ярусах мовної системи, в тому числі і у фразеології, проте до теперішнього часу дослідження гендерної стратифікації мови в повному обсязі ще не здійснені. Гендер конструюється через певну систему соціалізації, розподілу праці і прийняті в суспільстві культурні норми, ролі і стереотипи, які в певній мірі визначають психологічні якості (заохочуючи одні і негативно оцінюючи інші), здібності, види діяльності, професії людей в залежності від їх біологічної статі. При цьому гендерні ролі і норми не мають універсального змісту і значно розрізняються в різних суспільствах. В цьому сенсі бути чоловіком або жінкою означає зовсім не володіння певними природними якостями, а виконання тієї чи іншої соціальної ролі [1].