ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

  Kamila Grochowy (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska) |    Завантажити статтю

Sport jest częścią kultury każdego narodu. Kulturę fizyczną, z powodzeniem rozwijają społeczności zarówno dużych miast jak i małych miasteczek, a także wsi, co sprzyja nie tylko rozwojowi infrastrukturalnemu, ale także odnosi się do rozwoju intelektualnego poszczególnych jednostek. Od zawsze sport stał się integracyjną częścią rozwoju każdego społeczeństwa, co przekłada się nie tylko na poprawę jakości życia poszczególnych jednostek ale również na wzrost owych jednostek , zaangażowania człowieka w rożne sfery, począwszy od sportowej do politycznej. W nauce istnieje kilka definicji kultury fizycznej.