КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО

  Христина Андріївна Калашник Кам’янець-Подільський, Україна |    Завантажити статтю

Анотація. У статті висвітлено стан розробки проблеми розвитку педагогічної креативності, проаналізовано результати теоретичних та експериментальних досліджень у галузі психології творчості. Виділено і обґрунтовано основні ознаки, критерії та рівні креативної педагогічної діяльності, що допомагатимуть педагогу у процесі його творчого самовдосконалення. Зроблено висновок, що специфіка і ознаки педагогічної креативності, які обумовлюють її особливе місце серед інших видів творчості, виявляються в особистісно-орієнтованій розвивальній взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, яка спрямована на формування творчої особистості вихованця і підвищення рівня творчої професійної діяльності педагога.