ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ПРИКЛАДНИХ ВИДІВ ГІМНАСТИКИ

  Олена Сорока, Володимир Сорока (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Викладання курсу «Теорія і методика гімнастики» виступає, з одного боку, як фізкультурно-спортивна діяльність, з другого – як навчальна дисципліна, що орієнтована на виконання спеціального заказу: підготовку всебічно розвиненої гармонійної особистості фахівця, який має високий рівень здоров’я, необхідну фізкультурну освіту та фізичну підготовленість з тим, щоб відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики [1, с.75; 2, с.391]. При навчанні студентів до проведення уроку з фізичної культури чи найважливішою задачею є оволодіння великою кількістю засобів, якими багата гімнастика.