СПЕЦІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ГИМНАСТОК З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ

  Володимир Сорока, Олена Сорока (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. З кожним роком спортивна гімнастика ускладнюються, диференціюються і омолоджується. Все більше скорочується вікова межа початку занять цим видом спорту і, як наслідок, збільшуються психічні, фізіологічні та фізичні вимоги [2, с.643]. Для сучасної спортивної гімнастики характерна значна інтенсифікація тренувального та змагального навантаження, гостра боротьба суперників [4, с.177].