Сучасні підходи до побудови тренувального процесу бігунів на середні дистанції

  Оксана Ковальчук, Роман Сердяєв (Мелітополь, Україна) |    Завантажити статтю

У практиці найсильніших спортсменів світу в різних видах спорту виявлено два підходи до організації та планування багаторічної підготовки: перший – на принципах та основах, характерних для тренувального й змагального процесу чоловіків, незважаючи на існування особливостей жіночого організму; другий – на основі побудови для кожної спортсменки раціонального обсягу та інтенсивності навантаження на різних етапах тренувального процесу з урахуванням біологічних особливостей жіночого організму [3,с.15].