ІСТОРИЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ ТА СВІДКІВ ЄГОВИ

  Роман Орловський (Рівне, Україна) |    Завантажити статтю

Серед багатоконфесійної палітри християнського світу особливе місце займають Адвентисти сьомого дня та Свідки Єгови. Низка дослідників та церковних лідерів відносять ці дві релігійні групи до периферії християнства, більшою чи меншою мірою відмовляючи їм в ортодоксальності. Окремі пункти віровчення, які не приймаються традиційними християнськими конфесіями, є спільними для Адвентистів сьомого дня та Свідків Єгови. Обидві релігійні групи прихильні до ідеї реставраціонізму, оскільки кожна з них зробила власну спробу відновлення первісного християнства. Кожна з них присутня та звершує свою діяльність більше ніж у 200 країн та територій. Обидві течії наголошують на унікальності своєї вістки та її есхатологічному характері. Вищесказане підтверджує актуальність дослідження історичного походження Адвентистів сьомого дня та Свідків Єгови.