ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО СИНТЕЗУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

  Віталій Гончарук (Умань, Україна) |    Завантажити статтю

В статті дається аналіз теоретико-методологічних засад екології людини як перспективного напряму міждисциплінарного синтезу та організації наукового знання, в контексті якого аналізуються проблеми людини і природи, людини і суспільства, глобальних проблем людства. Мета наукового дослідження – проаналізувати екологію людини як новий науковий напрямок, для чого проаналізовано умови виникнення екології людини і проблематику, яку вона розлядає; визначено основні проблеми екології людини; розкрито шляхи і напрями підвищення ефективності екології людини у теоретичному і практичному планах.