КОМПЛЕКСНИЙ ПОПУЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У ФЛОРІ ШОСТКИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ

  Лариса Пеньковська (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Величина біорізноманітності як на рівні видів живих організмів, так і в об'ємі усієї біосфери визнана фахівцями з екології і біології як один із головних показників стійкості всіх видів екосистем [12]. Рослини, які входять до складу трав’яно-чагарничкового ярусу лісових екосистем, відрізняються своєрідними і досить високоспецифічними біологічними особливостями. У них особливі екологічні вимоги до умов зростання. Від їх реалізації залежить стійкість трав’яно-чагарничкового ярусу, а через механізм контролю природного відновлення деревних порід і стійкість лісової екосистеми в цілому [7]. Живий надґрунтовий покрив лісів виступає як важливий індикатор стану екосистеми, так і біологічної цілісності та її сприйнятливості до різного роду природних та антропогенних навантажень.