ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО – ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

  Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні пріоритетним завданням є підвищення її якості, що виступає основою формування соціально зрілої творчої особистості. Цьому сприяє організація освітнього процесу, яка здійснюється на основі компетентнісного підходу. Компетентність – це мобільність знань, гнучкість методу, критичне мислення (М. Чошанов), крім цього: час, бажання, розуміння, проблеми та ідеї, ії впровадження в освітній процес. Компетентнісний підхід не є новим у вітчизняній освіті.