ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА З ОКТМ»

  Валентина Нужда (м. Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

Одним із пріоритетних напрямів реформування вищої освіти в Україні є гуманізація освітньої діяльності, спрямування освітнього процесу на формування творчої особистості майбутнього фахівця, створення умов для розкриття талантів, духовно-емоційних та розумових здібностей студентів. Упровадження нових Державних стандартів початкової загальної середньої освіти, базової повної загальної середньої освіти, зміни в суспільному житті й свідомості та орієнтації на Нову українську школу та профільне навчання вимагають від педагогів пошуку нових шляхів організації навчання, які б забезпечили розвиток особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації в нових суспільних умовах.