НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

  Подворчан Алла Зеновіївна (м. Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Анотація. У статті розглянуто нестандартні форми проведення занять як фактору формування професійної компетенції фахівця юридичного профілю, наведено їх види, обґрунтовано доцільність застосування інтерактивних технологій у процесі навчання дисципліни «Українська мова професійного спрямування»; визначено загальні тенденції для розвитку комунікативних умінь і навичок здобувачів вищої освіти у процесі формування фахової компетентності через використання нестандартних форм проведення занять. Розглядається необхідність активного впровадження в процес навчання нестандартних форм і методів ведення занять як фактору, що впливає на підвищення зацікавленості студентів і, як наслідок, рівня грамотності і професіоналізму.