КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Олег Олексишин (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. У сучасних умовах процес входження України в європейський освітній простір обумовлює високі вимоги до підготовки інженерних кадрів з вищою освітою. Якщо фахові дисципліни відповідають за оволодіння професійними знаннями, то прерогатива дисциплін гуманітарного циклу полягає у розвитку особистості, її творчих здібностей, високої культури. Кінцевою метою вищої освіти, крім підготовки висококваліфікованих спеціалістів для національної економіки країни, має також стати підготовка людини до життя і праці, створення умов для її всебічного розвитку та адаптаційних можливостей, становлення високоосвіченої, інтелігентної особистості, здатної знайти своє місце в мінливих умовах сьогодення. Для цього необхідно, насамперед, змінити методологію фахової підготовки, спрямувати її на формування майбутнього фахівця як культурної особистості, здатної до самонавчання протягом життя, до прийняття рішень в інтересах людини [5, c. 283].