ОЦІНКА ЯКОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬВ MOODLE

  Маргарита Брус, Олександр Костіков, Сергій Загребельний (Краматорськ, Україна) |    Завантажити статтю

У зв'язку з впровадженням дистанційного навчання на кафедрі інформатики і інженерної графіки Донбаської державної машинобудівної академії виникає проблема оцінки якості тестових завдань. Тому перш за все треба оцінити валідність розроблених тестів. Найбільш вдале визначення валідності педагогічного тесту дав Анастазі [3]. Валідність тесту – це “поняття, яке визначає, що вимірює тест і наскільки якісно це здійснюється”[4]. Невалідність тесту означає, що одержані результати не вимірюють того, що було визначено метою тестування. У нашому випадку це означає, що оцінки, які отримав студент в результаті комп'ютерного тестуванняне відповідають його справжньому рівню знань .Аналіз валідності результатів базується на спеціально розроблених методиках зіставлення з критеріями аналізу об’єктивності результатів, в основі яких – оцінка міри відхилення від нормального закону результатів тестування та процедура їх нормалізації [5]. Ступінь відхилення від нормального закону визначається за такими параметрами, як асиметрія Аs і ексцес Еx , та встановленням їх статистичної достовірності за t-критерієм Стьюдента. Залежно від значення та знаку асиметрії або ексцесу результати можна поділити на дев’ять загальних груп, що дають змогу визначити критерії прийняття рішення щодо валідності процесу вимірювання та наявності або відсутності статистично достовірної дії факторів, що впливають на результати вимірювання.