КОМБІНОВАНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ

  В.П.Калінчик, Л.І.Несен, В.В.Калінчик (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

В області розробки методів прогнозування випадкових процесів проведені значні дослідження. Тому мета цієї роботи полягає у виборі з відомих методів прогнозування найбільш підходящого для вирішення завдання управління електроспоживанням.