РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ДОСЯГНЕННІ УЧНЯМИ ОСОБИСТІСНИХ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ

  Інна Грод (Тернопіль, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність проблеми. Роль вивчення інформаційного моделювання визначається багатьма факторами. Особливо значущими ці фактори стали в зв'язку з переглядом в даний час стратегічних завдань розвитку шкільної освіти, які полягають в оновленні його змісту і досягненні нової якості його результатів. На сучасному етапі виділяються три групи результатів освіти: предметні, між предметні і особистісні.