СТРУКТУРА ТА ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «НАКЛЕЮВАННЯ ЯРЛИКІВ»

  Оксана Ромах (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Використання комунікаційних технологій у засобах масової інформації гарантує підвищення ефективності комунікації. Розуміння функціонування технології, її структури та особливостей використання, на наше переконання, суттєво підвищує її дієвість. Однією з найбільш поширених технологій є «приклеювання ярликів» (часто як синонім у науковій літературі використовують поняття «таврування», «стигматизація», «навішування ярликів»). Про це свідчить, зокрема, наявність великої кількості робіт в українському науковому дискурсу за напрямком «мова ворожнечі», основним елементом якої є таврування (Д. Р. Дуцик, А. Глушко, Р. Пикалюк, Т. Бондаренко, О. В. Горбачова, Г. Черненко та інші). Ми поставили собі за мету розвідки розкрити змістовий та технологічний аспекти комунікаційної технології «наклеювання ярликів», реалізувавши наступні завдання: проаналізувати науковий дискурс щодо розуміння поняття «наклеювання ярликів»; встановити відмінності між технологіями «сяюче узагальнення» «наклеювання ярликів» та феноменом стереотипів; уточнити механізми структурування та формування технології.