ОЦІНКА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КОЛОМИЇ ТА КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ

  Антоніна Нєвєнченко, Христина Келебай (Івано-Франківськ, Чернівці, Україна) |    Завантажити статтю

Вступ. В умовах ринкових форм господарювання проблеми розвитку регіонального туризму знаходяться в тісному зв’язку з туристичною інфраструктурою, яка або служить необхідною умовою освоєння рекреаційних ресурсів та розвитку туристичної індустрії і є важливим чинником формування конкурентоспроможності регіону або виступає стримуючим фактором галузі, що визначає його позитивну динаміку. Разом з тим для більшості регіонів України, та зокрема Коломийського району, інфраструктурні проблеми стають основною причиною зниження конкурентних переваг території на ринку туристичних послуг. Аналіз даних сучасної інфраструктури досліджуваного району виявив такі притаманні риси, як: старіння об’єктів, недостатнє фінансування, брак потужностей в різних сегментах, що забезпечують розміщення, харчування, оздоровлення та дозвілля споживачів регіонального туристичного продукту. Крім того, має місце високий знос інженерних мереж, поганий стан автомобільних доріг, недостатній розвиток транспортних маршрутів і слабкий розвиток придорожнього сервісу.