АНАЛІЗ СТАНУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БОРЖНИКА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  Таісія Маркович (Житомир, Україна) |    Завантажити статтю

Останні п’ять років банківська система України розвивається в умовах військового конфлікту та перманентної політичної та економічної кризи. Після окупації АР Крим та частин Донецької та Луганської областей вітчизняні комерційні банки втратили частину своїх активів, що залишились на окупованих територіях. Зазначені події змусили Нацбанк до заходів щодо стабілізації фінансової системи, які призвели до виведення великої кількості неплатоспроможних банків з ринку. Зокрема, за даними НБУ кількість банків в Україні протягом 2014-2019 р. скоротилася із 180 до 77. Якщо ж проаналізувати активи вітчизняних банків у 2012-2019 р.р., то варто відмітити, що, не зважаючи на загальну тенденцію скорочення кількості банків, обсяг їх активів продовжував зростати протягом усього аналізованого періоду та у 2019 р. склав 1911093 млн. грн., що на 58 % більше у порівнянні з 2012 роком (рис. 1). Загальні обсяги кредитування протягом всього аналізованого періоду теж демонструють позитивну динаміку до зростання, однак їх темп зростання у 2019 р. у порівнянні з 2012 р. значно менший і складає 36 %.