ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНІСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

  Ніна Єланська (Покровськ, Україна) |    Завантажити статтю

Ефективне функціонування підприємств є основою стабільного розвитку економіки і нарощування економічного потенціалу країни. Тому важливим завданням забезпечення подальшого розвитку та досягнення прибутковості підприємств, які перебувають у кризовому стані, є проведення їхньої структурної перебудови. Вона передбачає реструктуризацію та санацію потенційно конкурентоспроможних підприємств, що безпосередньо пов'язано з реалізацією відповідної структурної політики.