МОЖЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ВОД У ВИТВИЦЬКІЙ ОБЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

  Ярослава Коробейникова, Олександр Мельник (Івано-Франківськ, Україна)  |    Завантажити статтю

В умовах децентралізації, бюджетної самостійності місцеві територіальні громади стикаються з викликами, пов’язаними формуванням стратегій розвитку громад. та окресленням напрямків соціально-економічного розвитку територій. Згідно перспективного плану формування територій громад Івано-Франківської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 1077(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 255-р) в Івано-Франківській області буде створено 60 об’єднаних територіальних громад. На сьогодні половина з них утворена та функціонує, інші – на різних стадіях формування. Перед місцевими територільними громадами постає актуальне питання вибору соціально-економічних альтернатив, які би обумовлювали розвиток територіальних громад на принципах збалансовності [1,2]. Туристична галузь, як одна з п’яти державних пріоритетів, є перспективною галуззю економічного розвитку для більшості гірських об’єднаних територіальних громад області. Тому, в рамках їх формування, необхідним є оцінка ресурсної бази соціально-економічного розвитку, в тому числі оцінки туристичного потенціалу [1]. Ця проблематика є актуальним напрямом науково-прикладних досліджень.