ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

  Степан Лабудько (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Нинішнє століття – це століття новітніх інформаційних технологій, наукових знань і глобальних проблем, що ставить перед сучасною освітою принципово нові задачі, пов’язані з підготовкою багатьох мільйонів людей до життя і діяльності в абсолютно нових умовах інформаційно-мобільного світу. Перш за все, це стосується впровадження в освітній процес сучасних методів і засобів навчання, вдосконалення й оновлення змісту навчальних програм з усіх предметів, підвищення ефективності навчання і підготовки всебічно розвинених здобувачів освіти в усіх навчальних закладах. Одним із засобів розв’язання поставленого завдання може стати використання новітніх інформаційних технологій, які значно підвищують ефективність роботи основних учасників процесу навчання – надавачів освітніх послуг та здобувачів освіти.