ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

  Юлія Донченко (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

Анотація. У статті наведено досвід використання технологій розвитку критичного мислення у процесі проведення занять з дисципліни «Історія України». Надаються методичні рекомендації, які дозволяють виробити в студентів навички публічного виступу, вміння професійно грамотно, логічно, аргументовано відстоювати свою позицію з тих чи інших суперечливих питань.