РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ГРУПОВОЇ РОБОТИ

  Юлія Дишлевич, Ольга Лучанінова (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Швидкий розвиток науково-технічного прогресу, інтеграційних процесів, розширення соціальних відносин і комунікацій вимагає від фахівця будь-якого профілю володіти комунікативною компетентністю на високому рівні. З метою оволодіння студентами комунікативною компетентністю, необхідно зупинитися на тих методах навчання, завдяки яким процес формування буде відбуватися найефективніше.