АНАЛІЗ ДАНИХ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

  Ірина Глаголева (Стрий, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Україна володіє величезними земельними ресурсами, але це національне багатство країни використовується вкрай неефективно. Існуючі методи володіння, користування землею обмежують доступ до земельних ресурсів і не дозволяють здійснювати перерозподіл землі та передачу її ефективним господарюючим суб'єктам. Використання новітніх методів на основі нейронних мереж дасть можливість більш детально провести аналіз земельного кадастру, що в свою чергу забезпечить більш раціональне використання та моніторинг територій. Аналіз досліджень. Питаннями використання нейронних мереж в земельному кадастрі займалися: Дубова C.B., Жака О.О., Замкова В.В., Круглова Ю.П., Лукашина І.В., Орлова І.Г., Шепелява та ін. В своїх наукових працях вони детально описали існуючі методи та сфери використання нейронних мереж. Метою статті є аналіз одного із методів нейромережевих технологій, що використовується в земельному кадастрі, виявлення його переваг та недоліків.