ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  Євгенія Хажевська (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Перевірка та оцінка знань, умінь і навичок є важливою частиною навчального процесу. Від її правильної постановки залежить багато в чому успіх всього процесу навчання. Оволодіння методикою перевірки знань і виставлення оцінок є однією з найважливіших і найскладніших задач, що стоять перед викладачем.