САМООЦІНКА ТА САМОПІЗНАННЯ ЯК ВАЖЛИВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

  Василь Миколайович Пилипчук (Чортків, Україна) Світлана Дмитрівна Кицканюк (Чортків, Україна) |    Завантажити статтю

В контексті сучасного розвитку суспільства збільшується увага до якостей особистості, адже саме вони є рушійною силою розвитку. Уявлення людини про себе, самооцінку, самоповагу та рівень домагань є одними із важливих компонентів. Проблема дослідження самооцінки є ключовою у психолого-педагогічній практиці.