ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОГО ГЛОБАЛІЗМУ ТА УКРАЇНА

  Тетяна Ігнатьєва (м. Кам'янець-Подільський, Україна) |    Завантажити статтю

Реалії глобального розвитку стосуються всіх сторін людського життя. Вони проявляються у трансформаціях держави та політичної спільноти, мілітарної системи, світових торгівлі та ринків, фінансової системи, виробничої мережі, глобалізації міграційних потоків, культури тощо. Зазначені аспекти глобалізації досить активно досліджуються зарубіжною і вітчизняною політичною наукою (У. Бек, Е. Валерстайн, І. Василенко, С. Гантінгтон, Д. Гелд, М. Кастельс, Р. Робертсон, Ф. Фукуяма, О. Білорус, А. Гальчинський, Ю. Павленко, Ю. Пахомов, М. Шепелєв, С. Шергін тощо). Останнім часом на порядку денному для вивчення з’явився новий аспект глобалізації – застосування і розповсюдження цифрової матриці для уніфікації, як окремих держав, так і деяких регіонів.