РОЛЬ І МІСЦЕ ДЕКАДИ ФІЗИКО – МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ХОРОЛЬСЬКОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОЛЕДЖУ

  Леся Цівина (Хорол, Україна) |    Завантажити статтю

На сьогоднішній день випускники технікумів і коледжей залишаються чи не найбільш потрібними в нашій країні. Сьогодні підготовку молодших спеціалістів здійснюють 729 технікумів і коледжей та 105 професійно – технічніх закладів освіти із загальною кількістю студетів – близько 390 тис. осіб. Сучасний соціальний і економічний розвиток країни потребує від вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації підготовки кваліфікованих спеціалістів, які матимуть гарну теоретичну і практичну підготовку з фаху і зможуть швидко адаптуватися до сучасного ринку праці. Викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін спрямовують свої зусилля на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, розвиток їхніх творчих здібностей, на вміння застосовувати здобуті знання на практиці.