ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА КАТЕГОРІЯ

  Наталія Солодюк (Дніпро, Україна)  |    Завантажити статтю

Провідне місце в процесі вивчення української мови посідають методи навчання, що зумовлює особливу увагу педагогів і лінгводидактів до цієї лінгводидактичної категорії. „Зміст шкільних занять з мови, їх ефективність значною мірою забезпечується оптимальним застосуванням навчальних методів”, – справедливо пише О. Біляєв.