ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНИХ ВИХОВАТЕЛІВ

  Анжеліка Івершинь (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

Процеси реформування сучасної системи дошкільної освіти в Україні, вимоги щодо духовного, інтелектуального і естетичного розвитку майбутніх вихователів дітей дошкільного віку, обумовлюють високій рівень професійної підготовки педагогічних кадрів.