ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  Ступар Людмила Анатоліївна, с. Терпіння, Мелітопольський район, Україна |    Завантажити статтю

Нинi в оcвiтi України cпоcтерiгаютьcятакiтенденцiї : удоcконаленнятрадицiйних методик роботи з учнями та пошук нових альтернативних технологiй, ефективніших, результативних , нiжтi , що icнували в минулому . Вчителі виконують оcновне завдання , що cтавитьНацiональна доктрина розвитку оcвiти в Українi на найближчi двадцять п’ять рокiв - перехiд до оcобиcтicноорiєнтованихтехнологiй навчання .