ВПЛИВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ВЕЛИКИХ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХЕРСОН)

  Світлана Скок (Херсон, Україна) |    Завантажити статтю

Утворення твердих побутових відходів є однією із найактуальніших проблем у забезпеченні екологічної безпеки та сталого розвитку регіону. Особливо гостро дане питання постає у містах, де зі зростанням розвитку промисловості та благоустрою населення збільшується споживання продуктів та товарів, що призводять до утворення великого об’єму відходів різного походження. Процес інтенсивної урбанізації призводить до утворення великих об’ємів твердих побутових відходів, які являються небезпечним фактором забруднення усіх складових навколишнього природного середовища. При цьому вплив відходів на стан навколишнього середовища великих міст у наукових працях відображено недостатньо.