РОЛЬ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ В БІОCФЕРНИХ ПРОЦЕСАХ

  АлінаБутенко, Ірина Каденко, Олена Дехтярьова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Людина завжди стикалася з оточуючим її світом живої природи, з величезною різноманітністю рослин і тварин, здавна вивчила зовнішню і внутрішню будову живих організмів, взаємозв’язок з навколишнім середовищем. В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля.