ФІТОМЕЛІОРАТИВНІ ФУНКЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Тетяна Бойко, Павло Бойко, Ольга Дементьєва (Херсон, Україна) |    Завантажити статтю

Більшість населення нашої країни мешкає в урбанізованому середовищі, тому питання екологічної безпеки в урбанізованих екосистемах є досить актуальним. Надзвичайно важливе значення для його вирішення мають зелені насадження, їх кількість та якість, видовий склад та санітарний стан рослин. Зелені насадження відіграють важливу роль у формуванні середовища міста, надають індивідуальні, своєрідні риси, сприяють покращенню мікроклімату та санітарно-гігієнічних умов. Виконуючи низку фітомеліоративних функцій, зелені насадження міських фітоценозів, як складові ландшафтної архітектури, покликані створювати природне пейзажне середовище [4]. Тому дослідження спектру фітомеліоративних функцій фітоценозів територій з високим антропогенним навантаженням, тобто роль у покращенні санітарно-гігієнічних, просторових та естетичних умов [3, 7].